woda z kranu jest mieszanina

woda z kranu jest mieszanina

Przeniesienie do pracy

Przeniesienie to ważna decyzja, kiedy patrzy na nowym stanowisku lub stanowisku. Przeniesienie następuje nie tylko patrząc na zewnątrz firmy, ale być wewnętrznie w firmie, gdy patrząc na promocji lub ruchu w innym obszarze działalności. Rozważając relokacji, że kluczowe jest, aby zbadać i zrozumieć wszystkie aspekty ruchu - co to znaczy dla Ciebie, Twojej rodziny, kariery i firmy.

Pozwala spojrzeć na niektóre z najważniejszych czynników przy rozważaniu ruch poza firmą, która wymaga przejścia do nowego obszaru.

woda z kranu jest mieszanina

Po pierwsze i najważniejsze. Naprawdę chcesz tam mieszkać? Czy jest coś, co można by powiedzieć, tak chciałbym tam mieszkać, nawet jeśli praca nie była dostępna? Czy istnieją dobre szkoły, to oferują rzeczy poza pracą, które Cię interesują? Pogoda - jest zimno / gorąco lub pomiędzy? Jak to porównać do miejsca, gdzie obecnie jesteś? Spójrz na działaniach i rzeczy, które robisz poza pracą i sprawdzić, czy są one dostępne w którym rozważa przejście do? Jeśli nie, to czy są jakieś alternatywy? Wszystkie kluczowe elementy stałej równowagi między życiem zawodowym, które będą potrzebne na dłuższą metę.

Koszty utrzymania. Wynagrodzenie i koszty wykonywania dzienny strony - strony. Osoby, które szukają w relokacji muszą zrozumieć wpływ na gospodarkę, która spowoduje to na ich sytuację finansową. Czy koszty utrzymania mniej, to jest więcej - co to oznacza dla mnie? Jeśli jesteś w ruchu z obszaru metro w strefie podmiejskiej, będzie to wymagało zakupu samochodu? Trzeba patrzeć na każdy czynnik swojego życia, jeśli chodzi o pieniądze, a następnie porównać i upewnić się, że oferta ma sens. Nie tylko spieszyć, gdyż oferta jest więcej, niż zrobić teraz, to może rzeczywiście być cofając się o krok pod względem jakości życia.

Praca. Jest to praca naprawdę najlepszy ruch dla Ciebie. Artykuł dzięki: